Πανίσχυρος υπουργός Επικρατείας ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του

Οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου και του Υπουργού Επικρατείας Γεώργιου Γεραπετρίτη, ανακοινώθηκαν με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος αναπληρώνει τον πρωθυπουργό όταν απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα, ενώ θα μπορεί να εκπληρώνει όποιο ειδικό έργο του ανατεθεί.

Ωστόσο, κομβικός αποδεικνύεται ο ρόλος του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη για την αποτελεσματικότητα, την λειτουργία και την συνοχή του κυβερνητικού έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι αρμόδιος για την υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στην διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων, ιδιαίτερα σε ζητήματα συναρμοδιοτήτων τους. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Επικρατείας, είναι αρμόδιος για την συνδρομή στον Πρωθυπουργό για πάσης φύσεως θεσμικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας, ιδίως δε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και καλής νομοθέτησης.

Επίσης στις αρμοδιότητες του Γιώργου Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται:
α) ο διορισμός των υπαλλήλων των υπηρεσιών που υπάγονται στον πρωθυπουργό
β) η εποπτεία επιτροπών, οργανισμών και φορέων που υπάγονται απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Ενώ για τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας περιλαμβάνονται ακόμη:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών, και στ) η εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει