Τεύχος 2 – Δεκέμβριος 1996

Τεύχος 5 – Μάρτιος 1997

Τεύχος 6 – Απρίλιος 1997

Τεύχος 7 – Μάιος 1997

Τεύχος 10 – Αύγουστος 1997

Τεύχος 11 – Σεπτέμβριος 1997

Τεύχος 16 – Φεβρουάριος 1998

Τεύχος 21 – Ιούλιος 1998

Τεύχος 25 – Νοέμβριος 1998

Τεύχος 26 – Δεκέμβριος 1998